U Minh - Cà Mau: Đất thu hồi nhiều hơn đất thực tế được trả lại, kiện hộ giáp ranh để đòi cho đủ ?.

Chủ nhật - 14/04/2019 15:02
Mặc dù ranh giới đất giữa 2 hộ vẫn còn rõ hiện trạng là một bờ đê cỏ cao kéo dài từ đầu đất đến con đường lộ, kéo dài đên mốc ranh sau nhà của 2 hộ, những người trực tiếp thuê đất của 2 hộ này gần 20 năm nay đều cho biết cả 2 chủ đất đều chỉ ranh giới đất đúng với hiện trạng đất thực tế, lấy bờ cỏ làm ranh đất. Thế nhưng, chỉ vì diện tích trong bản vẽ hiện trạng thửa đất khi bị thu hồi quy hoạch nhiều hơn diện tích thực tế sau khi được trả, dẫn đến việc tranh chấp vì cho rằng hộ bên cạnh lấn chiếm đất mình, sự việc kéo dài gần 3 năm nay nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của hộ bà Phạm Thị Tuyết - người bị cho rằng lấn chiếm đất.
Gửi đơn thư đến chúng tôi, bà Phạm Thị Tuyết (ngụ khóm 3, thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau cho biết: “Năm 1996, nhà nước quy hoạch đất tại khóm 3, thị trấn U Minh, huyện U Minh để làm khu dân cư kênh xáng lộ xe bờ tây Sông Cái Tàu. Phần đất nhà bà có diện tích 11.730,6m2 cũng nằm trong phần thu hồi này. Tuy nhiên, đến năm 2006, phần đất này được điều chỉnh không nằm trong diện tích đất quy hoạch nữa nên được tỉnh trả lại cho hộ gia đình bà. Trong quá trình bà làm hồ sơ để xin giấy CNQSDĐ thì bị bà Nguyễn Mỹ Linh - người có đất bị thu hồi diện tích 33.327m2 và cũng được trả lại -  nằm giáp ranh với đất gia đình bà Tuyết làm đơn ngăn chặn và khiếu kiện với nội dung hộ bà Tuyết lấn chiếm ranh đất gia đình mình, dẫn đến gần 3 năm nay hộ nhà bà Tuyết không được cấp giấy CNQSDĐ cũng như phải mệt mỏi vì bị khiếu kiện vô lý và không có đất canh tác.

Khốn khổ với tranh chấp
 
h
Phần ranh giới giữa 2 khu đất là bờ cỏ chạy dài từ đầu cho đến con đường lộ hiện nay vẫn còn. Tuy nhiên hộ nhà bà Linh lại không thừa nhận ?.

Cụ thể, diện tích đất 11.730,6m2 đất của hộ bà Phạm Thị Tuyết có nguồn gốc đất ông bà để lại từ năm 1976. Còn gia đình bà Linh  (nhận ủy quyền của cha mình là ông Nguyễn Phát - đã chết)  có diện tích đất 33.327m2 có nguồn gốc đất ông bà để lại trước năm 1945. Năm 1998, nhà nước quy hoạch xây dựng kênh xáng lộ xe bờ sông Cái Tàu, tổ chức san lấp mặt bằng, UBND tỉnh giao công ty phát triển nhà Minh Hải làm chủ đầu từ lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân trong đó có 4 hộ bà Phạm Thị Tuyết, bà Thái Thị Hồng Liên, ông Nguyễn Phát và bà Nguyễn Hồng Phượng.

Tuy nhiên, ngày 9/10/2015, UBND huyện U Minh ban hành quyết định số 2421/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quy hoạch khu dân cư kênh xáng lộ xe bờ tây Sông Cái Tàu, và đất của 4 hộ trên không quy hoạch nên được trả lại. Trong quá trình sử dụng đất, bà Nguyễn Mỹ Linh khiếu kiện bà Phạm Thị Tuyết lấn chiếm ranh đất của mình, đã nhiều lần UBND thị trấn U Minh hòa giải không thành nên hồ sơ được chuyển lên UBND huyện U Minh giải quyết.

Vụ việc được UBND huyện U Minh xác minh và giải quyết như sau: sau khi 2 hộ bà Phạm Thị Tuyết và Nguyễn Mỹ Linh phát sinh tranh chấp ranh đất, tự cắm mốc ranh đất gồm 15 mốc đất, thì phần đất gần giữa từ mốc M3 cho đến mốc M9 là đất tranh chấp, 9 mốc còn lại không tranh chấp. Theo bản trích đồ địa chính ngày 7/1/2019 của chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, đến phần đất tranh chấp giữa bà Phạm Thị Tuyết với bà Nguyễn Mỹ Linh diện tích là 1.941,5m2. Từ kết quả đo đạc trên đối chiếu với kết quả với quyết định số 403/QĐ-CTUB ngày 21/11/2003 của UBND tỉnh Cà Mau không trùng khớp với diện tích đất ngoài thực địa. Dẫn đến hộ gia đình bà Tuyết và bà Linh đều thiếu so với quyết định thu hồi. Sau khi đối chiếu với các mốc ranh đất còn lại thuộc khu vực không tranh chấp, UBND huyện U Minh ra quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 1/2/2019 giải quyết như sau: chấp thuận yêu cầu của bà Linh, yêu cầu bà Tuyết giao cho bà Linh diện tích 159,1m2 trong phần diện tích tranh chấp.

Dù tình hình đất và hiện thực canh tác thực tế từ năm 1975 đến nay khác với nhận định và giải quyết của UBND huyện U Minh, thế nhưng với mong muốn được cấp giấy CNQSDĐ để sớm yên ổn làm ăn, xây dựng cuộc sống sau gần 3 năm liên tục bị kéo vào tranh chấp. Gia đình bà Phạm Thị Tuyết đồng ý cách giải quyết này, mất 159,1m2 đất và yêu cầu phòng TNMT huyện tiến hành cắm mốc ranh để mọi việc kết thúc, chuyên tâm làm ăn. Thế nhưng bà Nguyễn Mỹ Linh lại tiếp tục ngăn cản và khiếu kiện vì cho rằng cách giải quyết này chưa thỏa đáng, diện tích hộ bà Tuyết lấn chiếm nhiều hơn. Bà Linh cho rằng trong quá trình thu hồi đất, UBND tỉnh Cà Mau đã phun cát lên làm mất hết đi hiện trạng thửa đất, giữa phần đất nhà bà và nhà bà Tuyết không có bờ ranh nên việc bà Tuyết lấn chiếm là có cơ sở, từ đó tiếp tục gửi đơn lên UBND tỉnh Cà Mau nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Sau đó, hộ bà Tuyết đã 3 lần thuê xe ủi đến ủi đất để kịp canh tác khi mùa mưa đến nhưng hết lần này đến lần khác gia đình bà Linh ngăn cản. Vụ việc được UBND thị trấn U Minh đến lập biên bản giải quyết, hẹn ngày giải quyết dứt điểm nhưng vẫn không đi đến đâu. Ngày 13/4/2019, hộ bà Phạm Thị Tuyết cho thuê xe ủi đến ủi đất thì bị bà Linh tiếp tục ngăn cản, trong lần lập biên bản này, hộ bà Tuyết có yêu cầu nếu hộ bà Linh khiếu kiện tranh chấp, thì hãy cắm ranh mốc phần đất mà bà Linh cho rằng của gia đình mình, còn bà Tuyết sẽ ủi đất canh tác trên phần diện tích không tranh chấp cho đến khi có quyết định giải quyết của UBND tỉnh Cà Mau.  Bà Linh tiến hành cho người cắm mốc kéo sâu vào phần đất hộ nhà bà Tuyết thêm một khoảng dài gần 20m nữa.

"Chủ đất chỉ ranh đến đâu canh tác đến đó!"

Theo hiện trạng 2 thửa đất mà chúng tôi đã thực tế ghi nhận, giữa 2 phần đất của hộ bà Phạm Thị Tuyết và Nguyễn Mỹ Linh hiện nay vẫn còn 1 bờ cỏ kéo dài từ đầu cho đến con đường lộ khóm 3 hiện nay. Theo lời bà Tuyết và một số người dân, khi UBND tỉnh Cà Mau tiến hành phun cát lên để quy hoạch đất, do bờ cỏ cao hơn phần đất ruộng của 2 hộ nên dấu tích vẫn còn rõ. Việc bà Linh cho rằng giữa đất nhà bà và nhà bà Tuyết không có ranh đất là việc phải được xem xét lại. Vì chứng cứ, hiện trạng bờ đê ranh đất này đến nay vẫn còn.
 
h
Từ ranh giới bờ cỏ này, hộ nhà bà Linh cho rằng phần đất của mình phải kéo dài vào phía trong khu đất nhà bà Tuyết canh tác xưa nay nên đã cắm mốc tranh chấp

Bên cạnh đó, chúng tôi có tiếp xúc trao đổi với 2 nhân chứng là ông Trần Văn Cơ - người thuê phần diện tích đất của bà Phạm Thị Tuyết canh tác  đã gần 20 năm nay cho biết, kể từ khi ông thuê đất cho đến nay, ông được chính chồng của bà Tuyết chỉ mốc ranh đất đến bờ cỏ, qua bờ cỏ là đất của gia đình bà Linh. Vì vậy, gần 20 năm nay ông thuê đất và canh tác đúng như ranh giới bờ đê cỏ hiện nay, không hề xâm lấn qua, quá trình canh tác cũng không hề nghe ông Nguyễn Phát - cha của bà Linh nói rằng đã xâm lấn qua đất của gia đình ông.

Còn với ông Trần Văn Em - người thuê đất gần 13 năm nay của ông Nguyễn Phát -cha của bà Linh để canh tác cũng cho biết, ông được ông Nguyễn Phát chỉ đất cho thuê và ranh giới cũng chỉ đến bờ đê cỏ. Hiện nay bờ cỏ này vẫn còn, ông vẫn canh tác đến mốc ranh đó, từ trước khi phát sinh tranh chấp, ông không hề nghe ông Phát nói rằng hộ bà Tuyết lấn chiếm đất mình.

Có thể nói, việc phát sinh ra tranh chấp là khi được UBND tỉnh trả đất, hộ bà Linh cho rằng diện tích đất khi bị thu hồi nhiều hơn diện tích thực tế sau khi được trả lại. Trong khi đó, không chỉ đất hộ nhà bà Linh thiếu, mà cả 4 hộ được trả đất lại đều bị thiếu. Đây có thể là sai sót khi đo vẽ bản đồ của đơn vị được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư dự án quy hoạch ?. Dẫn đến diện tích đất thực tế ít hơn trong bản vẽ quy hoạch thu hồi?

Tại sao cho rằng hộ bà Tuyết lấn chiếm đất, thế nhưng gần 20 năm nay khi hộ bà Tuyết và bà Linh cho người thuê đất canh tác, họ đều không nghe chủ đất nói gì về việc bị lấn chiếm này mà cùng chỉ mốc ranh giới cho 2 người thuê đất là bờ cỏ? Cho đến nay bờ cỏ vẫn còn trên hiện trạng đất.

Thiết nghĩ, vụ việc nếu như đã được UBND tỉnh Cà Mau thụ lý giải quyết, hi vọng sẽ sớm được xem xét, xác minh thu thập tài liệu chứng cứ liên quan, từ trên giấy tờ cho đến tình hình sử dụng thực tế của 2 hộ từ trước đến nay để vụ việc sớm được giải quyết. Người dân được an tâm ổn định xây dựng cuộc sống.

Tác giả bài viết: Nhóm PVPL

Nguồn tin: nhiepanhdoisong.vn

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây