Trảng Bom - Đồng Nai: Vô lý chuyện đất dân khai phá nhưng UBND huyện quản lý, yêu cầu trả tiền thuê đất hàng năm

Thứ hai - 17/06/2019 19:56
Kỳ 2: Lý do gì không trả lại đất do dân khai phá khi không còn quy hoạch?

Trong 48.241m² đất của xí nghiệp giống cây trồng nguyên liệu giấy Đông Nam Bộ mà UBND tỉnh Đồng Nai thu hồi giao lại cho UBND huyện Trảng Bom quản lý, có 4 ha đất của ông Đào Văn Độ. Với nguồn gốc đất khai phá, sản xuất trồng trọt đến 12 năm trước khi bị thu hồi, đất cũng không thuộc quy hoạch, nhưng ông Đào Văn Độ vẫn không được UBND huyện Trảng Bom trả lại đất mà quyết giữ và cho thuê lại vì... có công khai phá!
Thu hồi thiếu thuyết phục

Hơn 16 năm kể từ ngày UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định thu hồi lại 48.241m2 đất trong đó có 4 ha đất của ông Đào Văn Độ giao cho UBND huyện quản lý, do đất không còn thuộc quy hoạch cũng là thời gian ông Độ cần mẫn làm đơn gõ cửa các cơ quan chức năng từ huyện lên tỉnh để được nhận lại mảnh đất mình khai phá. Nhưng UBND huyện Trảng Bom vẫn làm ngơ trước khiếu nại yêu cầu trả lại đất của ông  Đào Văn Độ. UBND tỉnh Đồng Nai đã có nhiều văn bản yêu cầu UBND huyện Trảng Bom phối hợp Sở TNMT điều tra rà soát lại vụ việc và có báo cáo trả lời trước này 31/5/2019, nhưng đến nay kết quả vẫn chưa thấy gì.
 
h
Quyết định thu hồi đất lại giao cho UBND huyện quản lý do xí nghiệp giấy Đông Nam Bộ hoạt động không hiệu quả của UBND tỉnh Đồng Nai

Như đã nêu trong bài viết trước, ông Đào Văn Độ khai phá được mảnh đất 4 hecta năm 1975, sản xuất trồng trọt đến năm 1987. Như vậy, mảnh đất này của ông Độ đã canh tác 12 năm trước khi bị thu hồi. Sau khi bị thu hồi do có chủ trương quy hoạch trồng rừng và giao đất cho Trạm trồng rừng Sông Mây nay là cty nguyên liệu giấy miền Đông. Tuy nhiên, sau đó mảnh đất này bị để hoang đến 6 năm do người đăng ký trồng rừng không tiến hành trồng.
 
Nhận thấy được tình hình này, ông Đào Văn Độ làm đơn xin nhận lại 4 ha đất này để canh tác thì UBND huyện Thống Nhất (cũ) nay là UBND huyện Trảng Bom có công văn số 898/UBH ngày 28/11/2002 trả lời cho ông Độ rằng: “Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Do đó không xét giải quyết trả lại đất cũ cho ông được”.

Tuy nhiên năm 2003, UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định số 1985/QĐ.CT.UBT ngày 9/7/2003 thu hồi lại 48.241m2 đất trong đó có 4 ha đất của ông Đào Văn Độ giao cho UBND huyện quản lý do đất không còn thuộc quy hoạch, xí nghiệp giống cây trồng nguyên liệu Đông Nam Bộ sử dụng đất không hiệu quả và thống nhất giao lại cho UBND huyện Thống Nhất (cũ) quản lý.

Nhận thấy đất không còn thuộc dự án quy hoạch trồng rừng, ông Đào Văn Độ tiếp tục làm đơn xin nhận lại đất để tiếp tục canh tác. Tuy nhiên, UBND huyện Trảng Bom không giải quyết trả lại đất mà hướng dẫn ông Độ làm đơn để huyện ưu tiên cho gia đình ông có công khai phá được thuê đất. Vì gia đình đông con, cần đất để sản xuất ổn định cuộc sống cũng như để giữ lại được mảnh đất mà mình khai phá, thuận tiện cho quá trình xin công nhận đất của mình sau này. Gia đình ông Độ đành phải làm đơn xin hợp đồng thuê đất.

Ngày 23/11/2004, quyết định số 2680/QĐ CT.UBH của chủ tịch UBND huyện Trảng Bom cho gia đình ông Độ được thuê 39.937m2 đất thời gian 25 năm và đóng tiền thuê đất hàng năm với mô hình nông lâm kết hợp. Đến nay đã gần 15 năm gia đình ông Độ phải đóng tiền thuê đất trên chính mảnh đất mà mình đã đổ mồ hôi khai phá. Hiện tại, 4 ha đất này có số thửa là 303, 309 và 310 tờ bản đồ số 11-BĐĐC xã Bắc Sơn.

16 năm giải quyết khiếu nại lòng vòng từ huyện đến tỉnh

Đã 15 năm ông Đào Văn Độ phải trả tiền thuê đất hàng năm trên chính mảnh đất do chính mình và gia đình đổ mồ hôi khai và công sức khai phá. Và hơn 16 năm lầm lũi viết đơn gửi các cơ quan chức năng từ huyện đến tỉnh để mong được nhận lại mảnh đất “chính chủ” này của mình. Điều đáng nói là cách giải quyết lòng vòng, “đá bóng” trách nhiệm của các cơ quan được UBND tỉnh Đồng Nai giao giải quyết.
 
h
Kết luận thanh tra số 7271/KL-UBND tỉnh Đồng Nai nêu rõ: “Đối với diện tích đất nằm ngoài diện tích đất nằm ngoài diện tích đất tập đoàn Tân Mai quản lý, giao chủ tịch UBND 2 huyện Trảng Bom và Vĩnh Cửu tiến hành cấp giấy CNQSDĐ cho các hộ dân trực tiếp sử dụng thì thực hiện việc quản lý theo quy định tại khoản 3, điều 48, nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của chính phủ. Nhưng ông Đào Văn Độ lại phải đi thuê đất do chính mình khai phá ?.
 
h

Chúng tôi chỉ xin nêu vấn đề này trong khoảng vài năm trở lại đây. Năm 2016, sau khi nhận đơn thư của ông Độ, UBND huyện Trảng Bom có công văn số 6426/UBND-NC ngày 7/10/2016 giao cho trưởng phòng TNMT, UBND xã Bắc Sơn rà soát lại toàn bộ hồ sơ, căn cứ quy định pháp luật để trả lời đơn cho ông Độ nhưng lại giải quyết không trả đất. Tiếp tục gửi đơn đến Sở TNMT tỉnh Đồng Nai, đơn thư của ông Độ lại được trả về UBND huyện Trảng Bom giải quyết, năm 2017, công văn số 7572/UBND-TNMT ngày 18/10/2017 của UBND huyện Trảng Bom trả lời cho Sở TNMT như sau: “Qua rà soát hồ sơ, những thửa đất do UBND huyện Trảng Bom cho ông Đào Văn Độ thuê lại có nguồn gốc do UBND tỉnh thu hồi đất xí nghiệp nguyên liệu giấy Đông Nam Bộ tại xã Bắc sơn, huyện Thống Nhất và giao lại cho UBND huyện Trảng Bom .... Diện tích trên không nằm trong diện tích đất xí nghiệp nguyên liệu giấy Đông Nam Bộ quản lý, sử dụng theo quyết luận thanh tra số 7271/KL-UBND ngày 24/10/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thanh tra tình hình quản lý, sử dụng đất đai xí nghiệp nguyên liệu giấy Đông Nam Bộ... Về nội dung đơn xin công nhận và cấp quyền sử dụng đất của ông Đào Văn Độ, UBND huyện Trảng Bom đã trả lời đơn tại văn bản số 8305/UBND-TNMT ngày 19/12/2016. Nay ông Đào Văn Độ tiếp tục có đơn xin công nhận đất và giao quyền sử dụng đất, UBND huyện Trảng Bom đề nghị Sở TNMT xem xét hướng dẫn xử lý...”.

Như vậy, UBND huyện Trảng Bom cũng công nhận mảnh đất 4 ha của ông Đào Văn Độ đã không nằm trong quy hoạch trồng rừng. Nhà nước thu hồi giao huyện quản lý. Dù trả lời rằng đã có văn bản trả lời ông Độ số 8305/UBND-TNMT nhưng đến nay ông Độ không hề nhận được và không biết công văn này trả lời như thế nào.

Tiếp đến, trong kết luận thanh tra số 7271/KL-UBND ngày 24/10/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai cũng nêu rõ: “Đối với diện tích đất nằm ngoài diện tích đất nằm ngoài diện tích đất tập đoàn Tân Mai quản lý, giao chủ tịch UBND 2 huyện Trảng Bom và Vĩnh Cửu tiến hành cấp giấy CNQSDĐ cho các hộ dân trực tiếp sử dụng thì thực hiện việc quản lý theo quy định tại khoản 3, điều 48, nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của chính phủ”. Kết luận thanh tra đã nêu rõ như vậy, đất của ông Đào Văn Độ cũng nằm ngoài diện tích tập đoàn Tân Mai quản lý, vậy tại sao UBND huyện Trảng Bom không trả đất, cấp giấy CNQSDĐ cho ông Đào Văn Độ ?.

Cứ như vậy, mười mấy năm nay đơn thư của ông Đào Văn Độ được các cơ quan chức năng từ huyện đến tỉnh “đá” qua lại, không ai giải quyết. Trong khi đó, những người dân lấn chiếm đất dự án trồng rừng này đến nay đã hình thành nên một khu dân cư đông đúc, những hộ có đất không thuộc tập đoàn Tân Mai quản lý cũng được quyền sử dụng đất, được nhà nước công nhận. Còn riêng với 4 ha đất của ông Đào Văn Độ, hàng năm vẫn cứ lầm lũi đi đóng tiền thuê đất trên chính mảnh đất do mình khai phá ra.

Chia sẽ về điều này, Luật sư Đặng Văn Quyện - Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, theo điều 3, Khoản 48 nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng dất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.

3. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà trước đây Nhà nước đã có quyết định quản lý trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước, nhưng trong thực tế Nhà nước chưa quản lý thì hộ gia đình, cá nhân đó được tiếp tục sử dụng, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.


Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đầy “trái khoáy”, vô lý về việc quản lý đất đai của UBND huyện Trảng Bom trong số tới.

Tác giả bài viết: H. Duyên - Thuỳ Duyên

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây