Nâng cao chất lượng - Rà soát, sàng lọc đảng viên

Thứ bảy - 16/03/2019 08:28
Từ khi thành lập đến nay, Đảng luôn quan tâm và đã đề ra nhiều chủ trương, nghị quyết, quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau, coi sự mẫu mực, gương mẫu của cán bộ đảng viên có vai trò hết sức quan trọng, tạo nên sức mạnh to lớn, lôi cuốn hàng triệu triệu quần chúng noi theo, cùng tiến bước dưới ngọn cờ tiên phong của Đảng. Lãnh đạo bằng phương pháp nêu gương là một trong những phương thức lãnh đạo tối ưu của Đảng. Người còn nói, đảng viên mà yếu kém, nêu gương xấu, sức mạnh của Đảng sẽ giảm sút, uy tín của Đảng sẽ không còn. Suy cho cùng, sức mạnh của Đảng được quyết định bởi chất lượng của từng đảng viên, từng tổ chức Đảng.
 
h
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị của Ban Bí thư ngày 18.12.2018

Rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên, đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; là yêu cầu khách quan và cũng là vấn đề có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng. Từ thực tế đó đã cho thấy, thời gian qua, bên cạnh nhiều đảng viên bản lĩnh và vững vàng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẫn còn một bộ phận đảng viên ý thức tự rèn luyện, tự tu dưỡng kém; thiếu gương mẫu, thiếu bản lĩnh, bị cảm dỗ bởi lợi ích cá nhân; suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, có việc làm, phát ngôn sai nguyên tắc, trái với cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng. Một số đảng viên có biểu hiện dao động, hoài nghi về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, dao động, hoài nghi, vô tổ chức, thiếu kỷ luật, nói không đi đôi với làm. Cơ chế thị trường cùng với thiết chế Đảng cầm quyền, như Bác Hồ đã chỉ rõ là mảnh đất màu mỡ dễ làm nẩy sinh tiêu cực, sự đục khoét và tác yêu tác quái của chủ nghĩa cá nhân, từng giờ từng phút đánh vào cơ thể sống của Đảng.  

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của cấp uỷ, tổ chức đảng và UBKT các cấp của các tỉnh, thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp, thiết thực và hiệu quả hơn. Vì lẻ đó, việc kết nạp đảng viên ở nhiều nơi có biểu hiện chạy theo số lượng, chưa coi trọng đúng mức chất lượng, đưa những người không đủ tiêu chuẩn, có động cơ không đúng đắn vào tổ chức Đảng. Qua đó, số lượng đảng viên tăng, nhưng chất lượng của tổ chức Đảng không ít nơi có chiều hướng suy giảm. Hiện tượng nể nang, né tránh, ngại đấu tranh phê bình, tự phê bình trong Đảng làm giảm sức mạnh của tổ chức Đảng.

Nhằm củng cố, tăng cường sự lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng - nhân tố quyết định sự sự thành công của cách mạng, của công cuộc đổi mới đất nước, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, rà soát sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng. Về điều này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, đảng viên hư hỏng, như con sâu phá hoại mùa màng, cây cối, những con sâu ấy phải được trừ diệt, loại bỏ. Các tổ chức Đảng trong toàn đảng cần được quán triệt sâu rộng, xây dựng chương trình hành động, rà soát chất lượng đảng viên, khắc phục những mặt yếu trong công tác tổ chức kết nạp đảng viên mới. 

Mỗi tổ chức Đảng, bắt đầu từ chi, đảng bộ cơ sở, trên cơ sở và trong toàn Đảng tiến hành tổng điều tra tình hình đảng viên, bao gồm cả việc phân loại đảng viên chặt chẽ, bài bản, nghiêm túc. Điều quan trọng là cần nâng cao nhận thức cho mỗi đảng viên và tổ chức Đảng về tầm quan trọng, có ý nghĩa sống còn của việc nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ đảng viên. Nhân dân là “tai mắt” của Đảng, dõi theo từng hành động, việc làm hàng ngày của cán bộ, đảng viên. Lòng tin của người dân không cho phép đảng viên vụ lợi, tư túi, chạy theo lợi ích nhóm, vun vén cho riêng mình. Đảng viên mà tham nhũng, lãng phí, xa dân, trù dập dân, sống vô cảm với dân là hoàn toàn xa lạ với phẩm hạnh, đạo đức của Đảng, là trái với cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở. 

Để làm trong sạch đội ngũ, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân, một đòi hỏi bức xúc hiện nay là kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên - kể cả đảng viên mới vào Đảng mà không đủ tiêu chuẩn - ra khỏi Đảng. Không nể nang, không né tránh trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. Công việc rà soát,  sàng lọc đảng viên yếu kém, không đủ tiêu chuẩn, đưa những đảng viên không có bản lĩnh, phai nhạt lý tưởng, kém phẩm chất và không đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ cần kết hợp chặt chẽ với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với nhiệm vụ chính trị từng đảng viên và công việc bình xét, xếp hạng đảng viên hàng quý, hàng năm. 

Mới đây, tại hội nghị của Ban Bí thư đã họp cho ý kiến đối với Tờ trình "Về nâng cao chất lượng đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng" tổ chức vào ngày 18.12.2018. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, với tình hình bối cảnh hiện nay, hơn bao giờ hết càng phải coi trọng công tác đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên, bởi lẽ, đảng viên tốt mới có cán bộ tốt, chi bộ tốt thì Đảng mới mạnh, mới lãnh đạo đất nước phát triển. Vì vậy, thay mặt Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định sự cần thiết phải ban hành Chỉ thị tập trung vào khâu kết nạp đảng viên và sàng lọc rà soát đưa ra khỏi Đảng vì đây là hai khâu cực kỳ quan trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, sàng lọc, rà soát, kiên quyết đưa ra khỏi đảng những đảng viên không còn đủ tư cách, động cơ mục đích không trong sáng, vào Đảng không phải để chiến đấu hy sinh mà để được đề bạt, lên lương, thăng quan tiến chức…Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu nội dung Chỉ thị phải sắc sảo, mạnh mẽ, có tính chiến đấu cao, phân tích rõ bối cảnh tình hình hiện nay, chất lượng đảng viên, từ đó thấy rõ sự cần thiết của ban hành Chỉ thị. Tiếp tục hoàn thiện các quy định, quy chế về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cho phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể tại địa phương, cơ quan, đơn vị trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Như vậy, rà soát sàng lọc đảng viên được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Công khai, minh bạch trong tự phê bình và phê bình, dựa vào dân để rà soát, sàng lọc đảng viên, là liều thuốc “vạn năng” giúp cho việc quản lý, giám sát quá trình rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên. Đảng trong lòng dân. Người đảng viên vì lý tưởng, vì lợi ích của đất nước và nhân dân mà phấn đấu không ngừng. Ý Đảng hòa quyện chặt chẽ với lòng dân. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, giàu sức chiến đấu là công việc thường xuyên của Đảng. Đó cũng là trách nhiệm của từng đảng viên, từng tổ chức Đảng, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, với sự tham gia tích cực, hiệu quả của toàn dân.

Tác giả bài viết: Minh Sơn - Thuỳ Duyên

Nguồn tin: nhiepanhdoisong.vn

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây