Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp

Thứ năm - 28/03/2019 14:28
Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân nói chung, lực lượng dân quân tự vệ nói riêng là chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước, nhằm không ngừng tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, lực lượng dân quân tự vệ đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên từng khu vực, địa bàn và cả nước.
Cách đây 84 năm, vào ngày 28.3.1935, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất họp tại Ma Cao (Trung quốc) đã ra “Nghị quyết về Đội tự vệ”. Đây là Nghị quyết đầu tiên của Đảng về tổ chức, chỉ đạo xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV); là khởi đầu của tư tưởng vũ trang toàn dân và tư tưởng chiến tranh nhân dân với phong trào toàn dân đánh giặc. 
 
h
Lực lượng DQTV tập huấn thực tế

Sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời ngày 2.9.1945, Đảng ta đã chủ trương xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang (LLVT) ba thứ quân (bộ đội chủ lực; bộ đội địa phương; dân quân, du kích, tự vệ) làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc. Trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ và gian khổ chống thực dân và đế quốc xâm lược, lực lượng DQTV đã nhanh chóng phát triển và ngày càng lớn mạnh. Trong đó, là LLVT quần chúng từng bước được thống nhất về tổ chức, trở thành một bộ phận trong LLVT nhân dân do các xã đội, huyện đội, tỉnh đội chỉ đạo, chỉ huy và đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng các cấp. Lực lượng DQTV đã góp phần quan trọng trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc với thắng lợi cuối cùng giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc vào mùa Xuân năm 1975. Đến nay, lực lượng DQTV trên phạm vi cả nước có bước phát triển mới cả về chất lượng, số lượng, tổ chức và hoạt động theo quy định pháp luật. 

Nhận thức rõ điều đó, trong suốt những năm qua, nhất là trong gần 10 năm thực hiện Luật Dân quân tự vệ, công tác xây dựng lực lượng chiến lược này luôn được Đảng, Chính phủ cùng các bộ, ngành, địa phương quan tâm chăm lo, với nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Bộ Tổng Tham mưu đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương liên quan chủ động làm tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, văn bản quy phạm pháp luật1 và thể chế hóa thành nội dung, biện pháp cụ thể, sát thực tiễn, làm cơ sở để các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền, giáo dục về xây dựng, củng cố lực lượng dân quân tự vệ thường xuyên được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, tạo nhiều chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ quan trọng này. 

Để phát huy vai trò đội ngũ dân quân tự vệ, cần chú trọng đổi mới công tác huấn luyện, bồi dưỡng, hoạt động, không ngừng nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Trong những năm qua, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ, việc huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ đã được các cấp, ngành, lực lượng, địa phương chú trọng, tạo nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng để lực lượng này hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, dân quân tự vệ là một bộ phận quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân, được tổ chức, xây dựng vững mạnh, rộng khắp, không tách rời quá trình lao động sản xuất, nên việc xây dựng lực lượng này luôn gắn liền với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Rõ ràng, công tác xây dựng lực lượng DQTV đang ngày càng phát triển rộng khắp, gắn chặt với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện ở các vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, trong các tổ chức kinh tế, cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước và trên các địa bàn biên giới, biển đảo, nông thôn, đô thị. Lực lượng DQTV ở các địa phương trên khắp cả nước đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần cùng với các lực lượng khác bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, củng cố tăng cường quốc phòng - an ninh trên từng địa bàn dân cư và các khu vực phòng thủ...

Tác giả bài viết: Đinh Dương - Khải Trí

Nguồn tin: nhiepanhdoisong.vn

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây